For tredje gang på ni måneder stanser russerne og kineserne en Syria-resolusjon ved å bruke sin vetorett som faste medlemmer av Sikkerhetsrådet. Elleve av rådets øvrige medlemsland stemte for resolusjonen torsdag, mens Pakistan og Sør-Afrika avsto fra å stemme.

Det ble heller ingen enighet om å forlenge mandatet til FNs ubevæpnede observatørstyrke, som har vært ledet av den norske generalmajoren Robert Mood. Mood ga tidligere torsdag beskjed om at han gir seg som leder for styrken og reiste samme dag fra Damaskus til Genève.

De 15 landene i Sikkerhetsrådet har imidlertid fortsatt mulighet til å forhandle fram en ny resolusjon som kan forlenge mandatet til styrken innen det gamle mandatet utløper lørdag morgen norsk tid.

Støre beklager

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre beklager vetobruken. Russland og Kina har et spesielt ansvar for at verdenssamfunnet er handlingslammet overfor Syria, mener Støre.

— Borgerkrigen i Syria trappes ytterligere opp, uavhengig av den diplomatiske virksomheten. Det påligger de to landene som la ned veto, et særlig ansvar for den handlingslammelsen som nå foreligger, sier Støre (Ap) i en pressemelding torsdag.

— Det er beklagelig at FNs sikkerhetsråd ikke ble enige om en resolusjon om Syria, sier Støre videre.

- Truer Annans plan

Frankrikes FN-ambassadør Gerard Araud mener at fredsplanen til spesialutsending Kofi Annan kan ha utspilt sin rolle på grunn Russlands og Kinas motstand mot å innføre sanksjoner mot regimet i Damaskus.

— Å nekte Annan pressmidlene han har bedt om, er å sette hele hans oppdrag i fare, sa Araud etter avstemningen torsdag.

Hensikten med de foreslåtte straffetiltakene var å legge økt press på president Bashar al-Assad og hans regime. Flere tusen mennesker er drept i løpet av det 16 måneder lange opprøret mot det syriske regimet.

Ventet veto

Det var i stor grad ventet at Kina og Russland ville benytte seg av vetoretten, men det har helt til det siste pågått intense forhandlinger i et forsøk på å nå fram til enighet.

Sikkerhetsrådet skulle etter planen ha stemt over resolusjonsutkastet onsdag, men Kofi Annan, som er spesialutsending til Syria for FN og Den arabiske liga, overtalte medlemslandene til å utsette avstemningen med et døgn.

Annans håp var at medlemslandene i Sikkerhetsrådet skulle bli enige om et kompromiss, noe som viste seg å være umulig.

Sanksjoner

Resolusjonsutkastet, som var ført i pennen av britene, tok til orde for å innføre sanksjoner mot Syria dersom ikke Assad-regimet ville trekke alle tunge våpen ut av landets byer innen ti dager.

Russland og Kina mente på sin side at resolusjonsutkastet var for ensidig og at syriske myndigheter er i sin fulle rett til å svare militært på angrepene fra væpnede opprørere. (©NTB)