• (1/2)
    Kapteinen på Båten Piraeus som er beregnet for å ta passasjerer blant annet fra Norge i forbindelse med Ship to Gaza, blitt utsatt for sabotasje, viser her skaden, her ser dere begge propellakslene - Båten er her heiset på land for å repares, ved testing ble det merket vibrasjoner ved propellene og ved dykking ble det oppdaget skader. Båten er og testet noen dager før uten problemer. FOTO: Johnny Leo Johansen

Lar seg ikke stoppe