Krasjet i tretoppene - fikk rusk i øyet

Flyet ble til pinneved, men Calle Hyllander fikk bare rusk i øyet da han klatret ned fra treet han krasjlandet i.