• MISTENKSOM: Opprørslederen i Slavjansk, Vjatsjeslav Ponomarjov, forventer et frontalangrep når som helst.Foto: Gleb Garanich, Reuters

Ordføreren truermed å skyte fangene

Lederen av separatistene i Slavjansk har gitt ordre om å arrestere alle som ser mistenkelige ut. Han forsvarer retten til å utsette dem for fysisk vold.