Sterk sikkerhetskritikk mot Berserk

Flere aktører på skip og baser i området «Berserk» er savnet, gir ekspedisjonen kraftig kritikk for det de mener er overlast og brudd på sikkerhetsregler.