— En bruingeniør fra Banedanmark har undersøkt skadene. Hans oppfatning er at brua ikke kan brukes det neste halvåret, sier vaktsjef Per Vagn Nielsen hos politiet i Nord-Jylland.

Ifølge Vagn Nielsen oppdaget kapteinen om bord i det finske konteinerskipet for sent at hevebrua mellom Aalborg og Nørresundby ikke var åpen. Skadene i sammenstøtet ble store.

Politiet antar at kommunikasjonen mellom kapteinen og bruvakta sviktet.

— Men presist hva som gikk galt, vet jeg ikke, sier Vagn Nielsen.

Jernbanebrua over Limfjorden er strategisk viktig da den forbinder Nord-Jylland nord for Aalborg med resten av landet.

— - Det er mange som bruker toget hver dag, og de vil nå få forlenget reisetid, sier Vagn Nielsen.