En ny intervensjonsbrigade fra FN skal nå tas i bruk for første gang for å få på plass en «sikkerhetssone» i byen, heter det i en uttalelse fra FN i Kongo, MONUSCO.