Seks drept av bombe

Angrep ved helligdom i Pakistan.