Atomubåt på grunn

En atomubåt er kjørt på grunn utenfor vestkysten av Skottland.