Faller opp mot 100 meter ned stupbratt fjell

Isklatrer overlevde fall ned fra stup. Ferden ble filmet med hjelmkamera.