«Jeg vil sprenge Kreml i lufta den 22. klokka tre om morgenen», står det i brevet, som er skrevet i tallkode og signert «Nap».

Brevet er datert 20. oktober 1812, dagen etter at Napoleon trakk seg tilbake fra sentrum av Moskva. Det er adressert til utenriksminister Hugues-Bernard Maret.

Napoleon gjennomførte planen om sprenge Kreml, og flere tårn og vegger ble lagt i ruiner i eksplosjonen. De er senere blitt gjenoppbygget.

Foran søndagens auksjon i Fountanbleau sørøst for Paris var det ventet at brevet ville bli solgt for mellom 10.000 og 15.000 euro. Sluttprisen ble imidlertid hele 187.500 euro, tilsvarende nærmere 1,4 millioner kroner.

Et annet dokument, bestående av Napoleons siste diktater fra eksil på øya St. Helena, gikk for hele 375.000 euro, tilsvarende 2,8 millioner kroner.