• REFSES: «Uansvarlig offentliggjøring av sensitive terrormål», er merkelappen amerikanske myndigheter setter på WikiLeaks’ siste lekkasje. Talsmann Kristinn Hrafnsson sier listen allerede var distribuert til 2,5 millioner mennesker da nettstedet gjorde den tilgjengelig. FOTO: Reuters

Nye lekkasjer på «grensen til det kriminelle»

WikiLeaks offentliggjorde mandag en oversikt over anlegg rundt i verden som USA mener er vitale for landets sikkerhet. Nå fryktes det at dette kan hjelpe terrorister til å finne mindre bevoktede installasjoner.