Facebooks utviklere forsøker å finne løsninger som gjør det mulig å slippe til barn gjennom foreldrenes brukerkontoer, skriver The Wall Street Journal. Foreldrene vil da ha kontroll over barnas sider.

Facebook har i dag en aldersgrense på 13 år, men en undersøkelse viste i fjor at det allerede finnes 7,5 millioner barn under 13 år på Facebook.

Selskapet påpeker selv at alderskontroll på nettet er vanskelig å gjennomføre.

Ifølge The Wall Street Journal er det fortsatt uklart om Facebook vil innføre de tekniske løsningene som nå blir prøvd ut.