11 millioner trues av sult

Over 11 millioner mennesker på Afrikas horn risikerer nå å sulte som følge av alvorlig tørke og konflikter.