Får 100 millioner dollar

Israels statsminister Ehud Olmert vil la palestinerne få tilgang til 100 millioner dollar i skatte- og avgiftsinntekter som har vært holdt tilbake i lang tid.