Seks måneders fengsel for dette

En amerikansk sersjant er dømt til om lag seks måneders fengsel for mishandling av fanger ved Abu Ghraib-fengselet i Irak.