- Tøft å ikke være der

Hjemme fra eneboligen på Espeland er Ole Johan Hauge med på å lede Røde Kors' hjelpearbeid i Indonesia.