Skywalkbroen i Førde må rives

Planutvalget i Førde var enstemmig i sin dom i går: Skywalkbroen må rives. – Et klart signal om at vi ikke lar oss pille på nesen, sier rådmann i Førde Ole John Østenstad.