Supermygg angriper Sverige

Millioner av blodtørstig våtmarksmygg jakter nå på forsvarsløse svensker, og formerer ser med uhyggelig fart.