Krangler om Osama

President Bush har sendt utenriksminister Rice til fronten, mens Bill Clinton får hjelp av Hillary i striden om hvem som gjorde mest for å få has på Osama bin Laden.