Strømstans styrker samarbeidskrav

Det alvorligste strømbruddet i Europa på 30 år styrker kravet om et sterkere energipolitisk samarbeid i EU.