Seks arrestert for krigsforbrytelser i Kroatia

Seks personer er arrestert i Kroatia, mistenkt for å ha drept sivile serbere ved begynnelsen av krigen fra 1991 til 1995.