Hvem har fordel av drapet?<p/>

Fire drap, trolig leiemord, på fremtredende personer i Russland har skapt frykt for at det russiske samfunnet er i ferd med å vende tilbake til de lovløse tilstandene fra årene etter Sovjetunionens oppløsning.