- Følger situasjonen nøye

Tarjei Gilje (25) er bare en time fra grensen til Libanon, men merker foreløpig ingenting til krigshandlingene.