Galt av EU å gi passasjerdata til USA

EU-kommisjonen og EUs ministerråd burde ikke påbudt europeiske flyselskaper å utlevere data om flypassasjerer til USA. Avgjørelsen var gal, mener generaladvokaten ved EU-domstolen.