Lover "fler i arbete"

Mindre skatt og avgifter er de borgerliges oppskrift for å få bukt med den høye ledigheten.