Blogger fra krigen

Propagandakrigen mellom Israel og Hizbollah raser på nettet. Bloggere på begge sider av grensen forteller om livet under krigen.