Den virkelige Saddam

I en ny 1000 sider lang rapport om den mislykkete jakten på Iraks masseødeleggelsesvåpen tegnes det et fascinerende bilde av Saddam Hussein som en mann som tenkte mer på Iran enn på USA, men fremfor alt drømte om en plass i historien sammen med landets berømte ledere.