Ser signaler fra kosmisk smell

Astronomer har funnet tegn til en gigantisk eksplosjon i ytterkanten av det synlige universet. Fagfolk har aldri tidligere sett et slikt utbrudd av gammastråler så langt fra jorden/jordet, ble det opplyst mandag.