• FÅR IKKJE HJELPE MED DAGPENGAR: Dersom Karsten Storm Iversen dreg til Asia for å hjelpe flaumofra, misser han arbeidsløysetrygda. - Eg kan få jobb og løn frå Røde Kors, men då tek eg frå pengar som er innsamla for å hjelpe folk i naud, seier han.<p/>FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN

Ville hjelpe flomofra, misser dagpengane

Den arbeidsledige bergensaren Karsten Storm Iversen vil dra til Asia for å hjelpe ofra etter flodbølgja. Men då misser han dagpengane.