ETA eller al-Qaida?

Den spanske regjeringen levnet tidlig lite rom for tvil. De var overbevist om at det er ETA som står bak blodbadet i Madrid. Nå pekes det mer i retning av al-Qaida. Terrorekspertene er uenige. Noen slutter seg til det offisielle spanske synet, andre peker på al-Qaida eller en link til Spanias støtte til Irak-krigen.