Blandede reaksjoner i Russland

De lokale fiskerne i Murmansk kommer med kraftig kritikk både mot den norske Kystvakten og sentrale russiske myndigheter.