88 fortsatt savnet

88 nordmenn er fortsatt registrert som savnet etter flodbølgekatastrofen i Asia. Blant dem er rudnt 25 barn.