Gjelden og dens virkelige ofre

Gjeldslette for katastrofeland som Indonesia og Sri Lanka har moralsk appell, men åpner for grov forskjellsbehandling, skriver journalist Atle Andersson.