Fra revolusjon til hverdag

Det er blitt hverdag i Georgia etter den såkalte «roserevolusjonen» i november, som førte til president Eduard Sjevardnadses avgang. I dag holdes det presidentvalg. Vinneren synes gitt på forhånd. Det er imidlertid ikke Georgias fremtid.