Advarer mot romskrot

Skrot i bane rundt jorden utgjør en alvorlig fare mot fremtidig romfart, hevder forskere. Banene som brukes til bemannede ferder er spesielt utsatt.