E-posten for uformell for britene

Britiske forretningsbrev undertegnes tradisjonelt med frasene "deres underdanige tjener" eller "ærbødigst". E-postens inntog har endret på dette, men sjefene liker ikke den nye, uformelle stilen.