Harde fronter i Australia

Delstatsminister John Olsen i South Australia vil ha dødsstraff for menneskesmuglere, mens kirken i Australia fordømmer myndighetenes harde linje overfor flyktningene på Tampa.