EU oppretter gruppe mot kjemisk og biologisk krig

EU holder på å etablere en gruppe av eksperter som kan trå til ved kjernefysiske, kjemiske og biologiske angrep.