Mulig utvidelseskluss for EØS

Når EU utvides med nye land, er det også logisk at EØS utvides. Men CEPS påpeker at det kan oppstå problemer.