Dødsstraff for kenyanere som sprer aids

Personer som med vitende og vilje sprer hiv-viruset i Kenya, risikerer dødsstraff. Voldtektsmenn kan få livsvarig fengsel.