Haider-tilhengere danner "det ytre høyres internasjonale"

Roma: Europas ytre høyrefløy har fått en ny, internasjonal fellesorganisasjon.