Finnene vedtar mer atomkraft

Den finske nasjonalforsamlingen har med 107 mot 92 stemmer vedtatt å bygge en ny atomreaktor.