40 personer på 50 kvadratmeter

Et unikt funn fra steinalderen i Esbo i Finland viser at folk på den tiden bodde svært trangt.