Stoppet Kaukasus-møte

Det første forsøket på dialog i Kaukasus-konflikten mislyktes onsdag, da sinte dagestanere hindret Tsjetsjenias president Aslan Mashkadov i å møte Dagestans leder.