- Har forhindret terroraksjoner

Palestinske selvstyremyndigheter har forhindret flere terroraksjoner mot israelske mål den siste tiden, medgir israelsk etterretning.