Afghanske grupper diskuterer FN-forslag

FN håper at de afghanske delegasjonene skal kunne undertegne en avtale fra forhandlingene i Bonn allerede mandag.