Masseflukt i India

Tallet på omkomne etter jordskjelvet i India kan komme til å overstige 20.000. Men myndighetene har ennå ingen oversikt over antall døde og skadde, fordi katastrofen har utløst en masseflukt.