• QAQORTOQ: Kina var interessert i å bygge ny lufthavn i Qaqortoq på Grønland. For å demme opp for kinerserne, valgte Danmark å gå inn med penger selv i prosjektet. FOTO: SCANPIX/SHUTTERSTOCK

Stormaktenes kamp har kurs mot Grønland

Spenningene vokser mellom Russland, USA og Kina, som konkurrerer i Arktis om handelsruter, gruver, lufthavner, militærbaser, isbrytere og vitenskapelige ekspedisjoner.