EU ber Bulgaria og Romania skjerpe seg

EU-kommisjonen ber kandidatlandene Bulgaria og Romania om å trappe opp reformarbeidet for å kunne tre inn i Unionen som planlagt 1. januar 2007.